BETINGELSER

Frakt - Transport bil/sjø - Post

Alle våre produkter sendes FOB/EX WORKS med våre transportører. Vi leverer varer som skal med Nor Lines sjøtransport fraktfritt på terminal i Kristiansand. Fraktutgifter kommer i tillegg etter avtale og må betales før levering på terminal

Kunder som ordner frakt selv må hente varer på vår butikk i Sørlandsparken etter avtale.

Når varer er overlevert transportør/fraktfører er risiko/ansvar overlagt til mottager dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Betaling

Privatkunder
Kun kontant betaling ved utlevering av vare.
Vi sender gjerne faktura pr post/mail og kjøpesum må da være mottat /registrert hos Agder båt og motor AS før vare blir utlevert.

Bedriftskunder
Kontant betaling eller faktura pr post/mail og kjøpesum må da være mottat /registrert hos Agder båt og motor AS før vare blir utlevert.

Firmaavtale/kundekonto
Faktura sendes pr post/email med forfall 10 dager.

Finansiering

Vi tilbyr finansiering hos Santander Consumer Bank ved kjøp av våre produkter. Vi tilbyr rask søknad og saksbehandling. Kontakt oss for mere informasjon.

Reklamasjoner

Det er viktig at du som kunde er sikker på at feilen ikke skyldes forhold på kundens side. Det viktig at det reklameres i kort tid etter at feilen ble, eller burde ha blitt oppdaget, senest 2 virkedager etter vare er mottat.. Dersom det kan dokumenters at det er en feil eller mangel med produktet i forhold til varens beskrivelse på våre sider må dette gis beskjed om til Agder båt og motor AS.

Alle reklamasjoner må sendes til oss skriftlig per mail til: post@agderbatogmotor.no , det gjør det lettere i ettertid for dokumentasjon.. I reklamasjonsbrevet er det viktig at du får frem hva du mener er galt med produktet. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler på produktet må kunde dekke returfrakten da varen er levert ut FOB vår butikk/lager i Kristiansand. Varer skal aldri sendes i retur til oss uten avtale. Dette er for at vi skal kunne håndtere din sak så raskt og effektivt som mulig.

Agder båt og motor AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet fra Agder båt og motor AS sin side.